18 June 2013

♥ TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI ♥
Tanggungjawab suami (Hak Isteri)

Memberi nafkah zahir dan batin
Membayar mas kahwin kepada isteri
Memberi layanan yang baik
Menjaga maruah isteri
Memberi didikan agama
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar
Menjaga dari sebarang ancaman
Adil terhadap semua isteri


Tanggungjawab isteri terhadap suami (Hak Suami)

Taat dan hormat kepada suami
Menjaga maruah suami
Memberi layanan yang baik
Memuaskan hati suami dan menyenangkan pada bila-bila masa
Menjaga dan membelanjakan harta suami dengan sebaiknya
Tidak keluar rumah tanpa izin
Tidak mendedahkan kelemahan suami TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Mengekalkan kerukunan rumahtangga
Memelihara dan menjaga anak-anak
Memberi pendidikan yang sempurna
Memberikan layanan yang saksama kepada keluarga kedua-dua belah pihak
Menyediakan rawatan dan perubatan
Menjamin keselamatan


ISTERI BERPANDUKAN AL QURAN DAN SUNNAH

Antaranya ialah:
1. Sentiasa taat kepada Allah.
2. Patuh kepada suami dan memelihara kehormatannya.
3. Menyenangkan hati suami.
4. Pergi ke mana-mana setelah mendapat keizinan suami.
5. Tidak mudah menerima tetamu tanpa keizinan suami.
6. Pandai melayani suaminya dan anak-anaknya.
7. Tidak suka mengomel.
8. Suka hidup sederhana.
9. Tidak boros berbelanja.
10. Tidak suka berhutang.
11. Tidak suka mengumpat.
12. Memelihara kehormatan diri dan keturunannya


MERANCANG KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Suami hendaklah merancang kehidupan rumahtangga 
dan melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab.

1. Mencari tempat tinggal yang selesa.
2. Menentukan sumber rezeki yang halal 
bagi menang­gung nafkah isteri 
dan anak-anak dan masa depan keluarga.
3. Berbincang suami isteri 
tentang perjalanan hidup berumahtangga
 dan rancangan pembangunan keluarga.
4. Mengenal pasti kerja-kerja dalam rumahtangga 
dan cara melaksanakan mengikut bidang tugas 
suami atau isteri atau tugas bersama.
5. Mengatur waktu untuk bekerja 
dan untuk melaksana­kan tugas-tugas di rumah 
dan dalam masyarakat dan waktu untuk bermesra.
6. Memikirkan cara-cara perhubungan yang serasi 
dan harmoni antara suami isteri.
7. Mengenal pasti perkara yang digemari 
dan tidak di­gemari oleh suami atau isteri berlandaskan hukum Islam.
8. Membuat persediaan untuk menghadapi kehadiran anak-anak 
dalam keluarga dan merancang masa hadapan mereka.
9. Membina daya kreatif untuk mengekalkan ke­mesraan, 
keharmonian dan keceriaan rumahtangga.
10. Meningkatkan kualiti keluarga supaya tercapai hasrat 
“Rumahku Syurgaku.”

sumber dari ::

No comments: